ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นายดำรง ศรพรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,17:48  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ชื่ออาจารย์ : นายดำรง ศรพรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,17:47  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมอบรม (MOE Safety Platform)
ชื่ออาจารย์ : นายนัฐวุฒิ เมฆเลื่อน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,17:45  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายดำรง ศรพรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2565,15:20  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ฝึกซ้อมการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๕
ชื่ออาจารย์ : นายศรัณย์ โชคลาภ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2565,14:57  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ฝึกซ้อมในการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๕
ชื่ออาจารย์ : นางทองใบ ป้อมเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2565,14:33  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนาพร ไล้ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2565,22:18  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิรฌา โชติปิยวานิช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2565,22:17  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชริน พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2565,22:16  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสดุดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชริน พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2565,22:16  อ่าน 130 ครั้ง
รายละเอียด..