ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : “หุ่นยนต์ถังขยะป้องกันโควิด-19”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสาวิณี แซ่เฮ่อ
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,18:07   อ่าน 155 ครั้ง
ชื่อผลงาน : “หุ่นยนต์ถังขยะป้องกันโควิด-19”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศศิภา เรือนมูล
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,18:07   อ่าน 147 ครั้ง
ชื่อผลงาน : “หุ่นยนต์ถังขยะป้องกันโควิด-19”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเนตรชนก ภู่จำนง
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,18:06   อ่าน 149 ครั้ง
ชื่อผลงาน : “หุ่นยนต์ถังขยะป้องกันโควิด-19”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญญารัตน์ ข้าวสามรวง
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,18:05   อ่าน 149 ครั้ง
ชื่อผลงาน : “หุ่นยนต์ถังขยะป้องกันโควิด-19”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชนาภา เอี่ยมดี
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,17:58   อ่าน 156 ครั้ง