กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวรัชริน พุ่มพวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0898951057

นายนัฐวุฒิ เมฆเลื่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0971167659