กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวีระชัย อุไรรางกูล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0895387446