ข้อมูลติดต่อ

ตั้งที่อยู่เลขที่ 59/8 หมู่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
โทร 035-661414
โทรสาร 035-661414
E-mail : bangsadej.bs@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.bangsadejwittayakom.ac.th