รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
58/9 หมู่ที่ 2   ตำบลบางเสด็จ  อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
เบอร์โทรศัพท์ 035661414 เบอร์แฟกส์ 035661414


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :